List of School Managing Committee
Sr. No. Name Father's Name Qualification Post Occupation

Address.

1 Mr. Sanjay Kumar Sh. Tirath Dass 10+2 President Business Ward No. 4, Near Super Bazar Barwala (Hisar)
2 Mr. Bharat Bhushan Sh. Ram Tikaya M.A., B.Ed. Secretary Teaching Principal N.B.V.M. Barwala (Hisar)
3 Mr. Satish Kumar Sh. Shiv Dayal B.A. Manager Business City Garments, Super Bazar Barwala (Hisar)
4 Mr. Anil Sh. Luxmi Chand 10+2 Cashier Business H.No. 16, Bhutani Colony Hisar
5 Mr. Bal Kishan Sh. R.K. Agnihotri J.B.T. Educationist Social Worker Ward No. 09, Barwala Hisar
6 Mr. Yashveer Singh Sh. Ramsaroop M.Sc., B.Ed. Educationist Teaching Principal Shri Durga Mahila, S.S.S. Tohana
7 Mr. Somu Raheja Sh. Santlala 10+2 Member Business Ward No. 08, Barwala Hisar
8 Mr. Raja Mehta Sh. Gordhan Das B.A. Parents Member Business Ward No. 03, Barwala Hisar
9 Mrs. Suresh Kumari Sh. Lakhmi Chand Parbhakar -Do- House Wife Ward No. 04, Barwala Hisar
10 Miss Nisha Sh. Gobind Ram M.A., B.Ed. Teacher Teaching Ward No. 04, Barwala Hisar
11 Miss Mamta Sh. Surender B.Sc., B.Ed. Teacher Teaching Ward No. 09, Barwala Hisar

Copyright © 2013 Nav Bharat Vidya Mandir